top of page

DZIAŁANIA FEDERACJI 

LOGO FOK  bez tła.png

Federacja Organizacji Kynologicznych 

 

  Przynależność klubów członkowskich FOK  obliguje  do prowadzenia hodowli w oparciu o badania genetyczne, które są

u nas obowiązkowym elementem do uzyskania przez psa uprawnień hodowlanych - DNA , oraz badania genetyczne na nosicielstwo określonych chorób przypisanych danej rasie psów. Hodowcy chętnie wykonują takie badania, gdyż to uwiarygodnia nasze rodowody, które są honorowane przez Światowe Organizacje Kynologiczne w tym również FCI czy Angielski Kennel Klub.

 

  W celach działań FOK główne miejsce zajmuje pogłębianie wiedzy i etyki hodowlanej poprzez organizowanie licznych kursów i seminariów prowadzonych przez specjalistów w tych dziedzinach. Jednym z podstawowych zadań organizacji jest działanie na rzecz ochrony zwierząt w oparciu o obowiązującą UOZ.

 

  FOK bierze aktywny udział w pracach legislacyjnych Sejmu i Senatu na rzecz wnoszonych poprawek do tej Ustawy.

Wspieramy oraz organizujemy liczne akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci czy akcje na rzecz poprawy losu zwierząt w schroniskach.

Organizując zbiórki karmy wspieramy również organizacje, które zajmują się dokarmianiem zwierząt wolno bytujących.

  Pomysł hodowli psów w oparciu o najnowsze i dostępne badania genetyczne ,narodził się po latach studiowania  ukrytych patologii wśród psów rasowych w celu stworzenia niezależnego i bezstronnego systemu współpracy hodowców, opartego na zasadach etyki, których przestrzeganie do końca doprowadzi do rozwiązania defektów genetycznych .

 

Pozwala to zwalczać działania, jakie miały miejsce do tej pory w świadomości hodowców, którzy skupiali się jedynie nad walorami estetycznymi i wartością wystawową psów, zapominając o zasadach etycznych i dobrostanie ras pod kątem zdrowia psów a tym samym ich funkcjonowania i długości życia. 

 

Natomiast organizacja FOK skupia się na możliwościach jakie daje współczesna technologia i nauka, aby poprawić popełniane przez hodowców błędy i raz na zawsze zmienić kierunek myślenia i działania w kierunku poprawy stanu zdrowia fizycznego i behawioralnego psów rasowych na całym świecie. 

 

Zadanie nie jest proste, jednak wyznaczony i konsekwentnie realizowany cel jest zawsze do osiągnięcia i zakładamy, że dzięki pewnym czynnikom i działaniom takim jak : skuteczna kontrola urodzeń, przechowywanie próbek biologicznych, DNA, kontrola chorób dziedzicznych przed reprodukcją osobników, patenty zatwierdzone do przeprowadzania testów charakteru dla wszystkich ras. i wiele innych działań uda się te założenia zrealizować. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

 

Stowarzyszanie
Organizacji
Kynologicznych

Organizacja
wystaw

Kontrola
hodowli

LOGO FOK  bez tła.png
bottom of page