DZIAŁANIA FEDERACJI 

LOGO WDF jpg_edited.png

Federacja Organizacji Kynologicznych jest członkiem organizacji WDF. 

 

WDF - czyli World Dog Federation, to organizacja założona w 2017 roku, przez Eksperta Kynologa Pana Ciro Boiano, by przybliżyć światu projekt dotyczący działań naukowych i badawczych mających na celu działania poprawiające stan zdrowia psów rasowych. Pomysł narodził się po latach studiowania  ukrytych patologii wśród psów rasowych, w celu stworzenia niezależnego i bezstronnego systemu współpracy hodowców, opartego na zasadach etyki, których przestrzeganie do końca doprowadzi do rozwiązania defektów genetycznych. 

Dzięki tej inicjatywie, dzisiaj w wielu organizacjach i stowarzyszeniach na całym świecie wchodzą w życie założenia WDF, które skupiają się na ochronie genetycznej światowego dziedzictwa ras psów, co w efekcie zaczyna przynosić świetne wyniki. Pozwala to zwalczać działania, jakie miały miejsce do tej pory w świadomości hodowców, którzy skupiali się jedynie nad walorami estetycznymi i wartością wystawową psów, zapominając o zasadach etycznych i dobrostanie ras pod kątem zdrowia psów a tym samym ich funkcjonowania i długości życia. 

Natomiast organizacja WDF skupia się na możliwościach jakie daje współczesna technologia i nauka, aby poprawić popełniane przez hodowców błędy i raz na zawsze zmienić kierunek myślenia i działania w kierunku poprawy stanu stanu zdrowia fizycznego i behawioralnego psów rasowych na całym świecie. 

Zadanie nie jest proste, jednak wyznaczony i konsekwentnie realizowany cel jest zawsze do osiągnięcia i zakładamy, że dzięki pewnym czynnikom i działaniom takim jak : skuteczna kontrola urodzeń, przechowywanie próbek biologicznych, DNA, kontrola chorób dziedzicznych przed reprodukcją osobników, patenty zatwierdzone do przeprowadzania testów charakteru dla wszystkich ras. i wiele innych działań uda się te założenia zrealizować. 

Nasza Federacja Organizacji Kynologicznych całkowicie zgadza z założeniami WDF i będzie wspólnie z innymi światowymi organizacjami realizować założenia, które w efekcie zmienią świat psów rasowych na lepszy. 

 

 

289389681_735450607502729_464195026451073324_n.jpg

Stowarzyszanie
Organizacji
Kynologicznych

Organizacja
wystaw

Kontrola
hodowli

LOGO FOK  bez tła.png