top of page

About Me.

CEL DZIAŁANIA

1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie

    w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.

 

2. Propagowanie psa rasowego w Polsce i na świecie.

 

3. Edukacja w zakresie wiedzy kynologicznej i etyki hodowli.

 

4. Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania, szkolenia psów i budowania dobrych relacji między człowiekiem i psem.

 

5. Edukacja w zakresie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego.

 

6. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt i środowiska naturalnego.

 

7. Promowanie użytkowego wykorzystania psów w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w celach terapeutycznych i edukacyjnych.

8. Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami.

9. Promowanie i reprezentacja członków fok w kraju i na świecie.

10. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego świata.

ZARZĄD

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych związku stowarzyszeń wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków zarządu w tym każdorazowo prezesa.

 

Zbigniew Paweł Zieliński

PREZES tel. 504 900 803

 

Maria Sowińska

V-CE PREZES tel. 533 015 699

 

Stanisław Krumski 

SKARBNIK / SEKRETARZ

LOGO FOK  bez tła.png
bottom of page